Vrienden van de Molenberg
HomeVrienden van de Molenberg › Activiteiten en verantwoording

Activiteiten en verantwoording

Activiteiten

Het bestuur vergadert 2 à 3 maal per jaar over de bestedingen en de wensen vanuit De Molenberg.

Door bemiddeling van de stichting Vrienden van De Molenberg is in 2012 een door de 'Achterhoek Tour Rally' in 2011 toegezegd bedrag van € 12.500 besteed aan de aanschaf van een duofiets voor Mariënhof in Lichtenvoorde en een beamer plus toebehoren en iPads voor gebruik in restaurant de Moriaan.

In 2013 is de 'beweeg- en beleeftuin' bij De Molenberg ingericht. Door bemiddeling van de stichting Vrienden van De Molenberg is de beplanting gefinancieerd door 'Groei en Bloei' afdeling Groenlo. Daarnaast is door de stichting ruim € 5.000 beschikbaar gesteld voor de verlichting in deze nieuwe tuin. Verder zijn in 2013 een aantal gedenkhoeken ingericht en is er een nieuw Sinterklaaskostuum aangeschaft. 

In 2014 is een digitale piano gekocht voor de zanggroep in Marga’s Grand Café De Molenberg.

In 2015 is de aanschaf gefinancierd van 5 tablets met toebehoren, een beweegbox, bloempotten en kweekbakken en een lijst voor een historische poster.

In 2016 is de aanschaf gefinancieerd van 3 iPads en 2 iPods met toebehoren, een tovertafel en enkele gezelschapsspellen. Daarnaast is een bijdrage verstrekt aan het project ‘Verhalen van Vroeger’ van De Molenberg en Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur.

In 2017 heeft de stichting de aanschaf gefinancierd van een tentoonstellingsvitrine. Ook zijn meerdere zogenaamde 'wolkenplafonds' geplaatst om meer licht te brengen in gangen van enkele afdelingen. Verder zijn bijdragen geleverd aan de kook- en voedingsactiviteit van de Parkinson-groep en aan de kerstmarkt. 

Toekomstige activiteiten van de stichting Vrienden van De Molenberg zullen op deze site worden gepubliceerd.

Verantwoording
De stichting Vrienden van De Molenberg maakt jaarlijks een overzicht van haar uitgaven en inkomsten.

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording
Hieronder treft u het financieel overzicht 2017 aan.