Vrienden van de Molenberg

Vrienden van de Molenberg

Vrienden van de Molenberg

Stichting Vrienden van de Molenberg in Groenlo is verheugd u door middel van deze website te kunnen presenteren. Stichting Vrienden van De Molenberg is opgericht op 23 januari 1987.

 

Doelstelling

De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling.

Regelmatig wordt er geïnventariseerd welke ideeën en mogelijkheden er zijn. U kunt daarbij denken aan de aanschaf van een duofiets of het verfraaien van een belevingsgerichte tuin.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden.

Wilt u ons helpen bij het voortzetten van dit belangrijke werk dan zijn giften van harte welkom.

Lees meer

Over ons

Bestuursleden Stichting Vrienden van de Molenberg:

De heer B.T.M. Verheij, voorzitter

De heer A.B.A. Schroer, penningmeester

De heer J. van den Veen, secretaris

Mevrouw W.M.B. Koster-te Brake

Mevrouw J.A.C. de Bot-Groothuis

 

Postadres:

Vrakkinkweg 3A

7141 JB  GROENLO

 

KvK 41040143

Fiscaalnummer 8166.63.592

Lees meer

Activiteiten en verantwoording

Activiteiten

Het bestuur vergadert 2 à 3 maal per jaar over de bestedingen en de wensen vanuit De Molenberg.

Door bemiddeling van de stichting Vrienden van De Molenberg is in 2012 een door de 'Achterhoek Tour Rally' in 2011 toegezegd bedrag van € 12.500 besteed aan;
* de aanschaf van een duofiets voor Mariënhof in Lichtenvoorde
* beamer plus toebehoren en iPads voor gebruik in restaurant de Moriaan.

In 2013 is de "beweeg- en beleeftuin" bij De Molenberg ingericht. Door bemiddeling van de stichting Vrienden van De Molenberg is de beplanting gefinancieerd door "Groei en Bloei" afdeling Groenlo. Daarnaast is door de stichting ruim € 5.000 beschikbaar gesteld voor de verlichting in deze nieuwe tuin.
Verder zijn in 2013 een aantal gedenkhoeken ingericht en is er een nieuw Sinterklaaskostuum aangeschaft.

In 2014 is een digitale piano gekocht voor de zanggroep in Marga's Grand Café De Molenberg.

In 2015 is de aanschaf gefinancieerd van 5 tablets met toebehoren, een beweegbox, bloempotten en kweekbakken en een lijst voor een historische poster.

Daarnaast is een bijdrage verstrekt aan het project 'Verhalen van Vroeger' van De Molenberg en Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur.

Toekomstige activiteiten van de stichting Vrienden van De Molenberg zullen op deze site worden gepubliceerd.

Verantwoording

De stichting Vrienden van de Molenberg maakt jaarlijks een overzicht van haar uitgaven en inkomsten.

Beloningsbeleid

Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financële verantwoording

Hierbij treft u het financieel overzicht 2015 aan.Lees meer

Contact

Lees meer

Home

Lees meer